PAGAMENTS

Dades pagament

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desenvolupament (RD-1720/2007) i el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), se li comunica que les seves dades seran incorporades a una base de dades titularitat de AGRUPACIÓ BÀSQUET PREMIÀ DE MAR amb NIF G59053199 i la finalitat és el tractament d'aquestes, per tal de dur a terme el pagament. Podrà rebre puntual informació al respecte d'aquest event, així com d'altres activitats de l'AGRUPACIÓ BÀSQUET PREMIÀ DE MAR.

TOTAL: 0